Facebook open

Poznaj szczegółowe zasady 11. edycji Konkursu Perfect SPA Awards. Wybierz ulubiony hotel SPA w Polsce i ulubiony salon SPA w swoim mieście.

Perfect SPA Awards 2019

REGULAMIN

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Perfect SPA Awards 2019 (zwanym dalej KONKURSEM) jest SEMANA Spółka z o.o., wydawca Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl.

2. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie obiektów SPA (hoteli oraz salonów i daySPA), które zyskają w 2019 roku największe uznanie w oczach gości tych obiektów, czytelników Magazynu EDEN, użytkowników portalu SPAeden.pl oraz ekspertów – profesjonalistów tworzących Kapitułę Konkursu.

3. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie, przez cały czas trwania KONKURSU, w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.SPAeden.pl

§ II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSKIE OBIEKTÓW I WYŁANIANIA LAUREATÓW

1. Zgłoszeń obiektów do Konkursu dokonują Czytelnicy Magazynu EDEN i użytkownicy portalu SPAeden.pl, za pomocą specjalnego formularza na portalu SPAeden.pl, w dniach 15.05.2019-31.12.2019. FORMULARZE DO ZGŁASZANIA OBIEKTÓW: HOTELE / KLINIKI I DAYSPA

a) Zgłoszenie dokonane przez przedstawiciela obiektu jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego REGULAMINU.

b) O zgłoszeniu obiektu przez gościa/czytelnika - osobę nie związaną z obiektem - obiekt zostanie poinformowany drogą e-mailową w celu udzielenia informacji o zasadach KONKURSU i potwierdzenia akceptacji REGULAMINU. Jedynie akceptacja regulaminu i spełnienie warunków udziału w KONKURSIE daje możliwość znalezienia się wśród finalistów i laureatów KONKURSU.

2. KONKURS składa się z dwóch niezależnych części:

- Wybór Gości - Goście hoteli, salonów oraz day SPA wybiorą Perfect SPA w 5 kategoriach: Najlepszy Hotel SPA w górach, Najlepszy Hotel SPA nad morzem, Najlepszy Hotel SPA nad jeziorami i Najlepszy Hotel SPA w Centrum oraz Najlepsze Day SPA (patrz punkt 9).

- Wybór Ekspertów - Eksperci z branży wybiorą Najlepsze Hotele i Day SPA w kolejnych kilkunastu kategoriach (patrz punkt 9)

Głosy zebrane w głosowaniu internetowym i eksperckim przyczynią się do wyłonienia Laureata Nagrody Głównej i przyznania mu tytułu Best SPA Hotel 2020, a także do powstania corocznego rankingu 100 Best SPA Hotels in Poland (zeszłoroczny Ranking 100 Best SPA Hotels 2019).

3. Wybór Gości - Zgłoszenie obiektu do KONKURSU na portalu SPAeden.pl jest bezpłatne. Wizytówki zgłoszonych obiektów, po weryfikacji i opracowaniu przez organizatora, widoczne będą w formularzu konkursowym na portalu SPAeden.pl w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia. Umożliwiają one głosowanie internetowe. Jedynym wymogiem jest umieszczenie na stronie internetowej obiektu (hotelu/day SPA) logo konkursu "Perfect SPA - Głosuj" podlinkowanego do profilu konkursowego obiektu na portalu SPAeden.pl

4. Wybór Ekspertów. Spośród obiektów zgłoszonych do Konkursu (niezależnie od ilości głosów oddanych przez Internautów), które uczestniczą w programie EDEN - Rekomendacje, zostaną wybrani finaliści do eksperckiej części KONKUKRSU - po 3 obiekty w każdej z 15 kategorii (patrz § II. 9), którzy zostaną przedstawieni Kapitule Konkursu. Kapituła złożona z 10 ekspertów wytypuje wśród nich obiekty zwycięskie i wyróżnione.

5. Obiekt SPA może sugerować lub wskazać kategorie, które zdaniem przedstawiciela Obiektu najbardziej odpowiadają charakterystyce obiektu, ale ostateczny wybór kategorii należy do organizatora KONKURSU.

6. Warunkiem przystąpienia do eksperckiej części Konkursu jest uczestnictwo w programie Rekomendacje Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl minimum do końca maja 2020 roku (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

7. Obiekt przystępujący do KONKURSU zobowiązany jest do wyznaczenia przedstawiciela na Galę Konkursu, która odbedzie się lutym 2020 roku w celu odebrania nagród. W razie niedotrzymania tego zobowiązania, tytuł i nagrody tracą ważność, a obiekt nie może posługiwać się nimi w komunikacji promocyjnej i marketingowej. W przypadku zgłoszenia nieobecności później niż na tydzień przed Galą, obiekt będzie też zobowiązany ponieść koszty administracyjne w wysokości 500 zł.

8. Zwycięskie i wyróżnione obiekty zobowiązane są do przekazania organizatorowi bezterminowego vouchera: hotele - 2 noclegi dla 2 osób z wyżywieniem i dwoma zabiegami dla każdej z osób oraz bezpłatnym dostępem do strefy wellness i bezpłatnym parkingiem; daySPA - zabiegi o wartości nie mniejszej niż 600 zł). Vouchery będą możliwe do zrealizowania w dowolnym terminie bez wyjątków, w miarę dostępności miejsc.

9. Kategorie konkursowe.

A. Czytelnicy portalu SPAeden.pl na drodze głosowania internetowego, które potrwa do 31.12.2019 roku, wyłonią 5 Laureatów, którzy otrzymają tytuł Perfect SPA 2019 w kategoriach:

a) Perfect Day SPA

b) Perfect SPA Hotel nad morzem

c) Perfect SPA Hotel nad jeziorem

d) Perfect SPA Hotel w centrum

e) Perfect SPA Hotel w górach.

B. Spośród zgłoszonych do KONKURSU obiektów, głosami czytelników oraz redakcji Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl, zostaną wyłonieni FINALIŚCI Eksperckiej części konkursu - po trzech w każdej z kategorii*. Spośród finalistów niezależna Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców. (*liczba i rodzaje kategorii mogą ulec zmianie w zależności od ilości i rodzaju obiektów zgłoszonych do Konkursu).

a) Perfect Day SPA

- dodatkowo zostaną wybrane też najlepsze kliniki i daySPA w 7 miastach Polski:

- Perfect Day SPA w Warszawie, - Perfect Day SPA w Trójmieście, - Perfect Day SPA w Szczecinie, - Perfect Day SPA w Poznaniu, - Perfect Day SPA we Wrocławiu, - Perfect Day SPA w Krakowie, - Perfect Day SPA w Lublinie;

a wśród obiektów hotelowych:

a) Perfect Chain Hotel with SPA - Najlepszy sieciowy hotel SPA

b) Perfect Holistic SPA Hotel - Najlepszy holistyczy Hotel SPA

c) Perfect Historic SPA Hotel - Najlepszy Historyczny hotel SPA (w zamkach, pałacach i dworkach)

d) Perfect Family SPA Hotel - Najlepszy Hotel SPA dla rodzin

e) Perfect SPA Hotel for Active - Najlepszy Hotel SPA dla aktywnych

f) Perfect Wellness Hotel - Najlepszy Hotel Wellness

g) Perfect Medical SPA - Najlepsze Medical SPA

h) Perfect Health SPA Hotel - Najlepszy Uzdrowiskowy Hotel SPA

i) Perfect City SPA Hotel - Najlepsze Miejskie SPA (w hotelu)

j) Perfect Business SPA Hotel - Najlepszy Hotel SPA dla Biznesu

k) Perfect Boutique SPA Hotel - Najlepszy Butikowy Hotel SPA

l) Perfect Romantic SPA Hotel - Najlepszy Romantyczny Hotel SPA

m) Perfect New SPA Hotel - Najlepszy Nowy Hotel SPA

n) Perfect Resort SPA - Najlepszy Resort SPA

o) Perfect SPA Hotel with Aquapark - Najlepszy Hotel SPA z Aquaparkiem

10. Kapituła Konkursu składa się z 10 ekspertów zaproszonych przez Redaktora Naczelnego Magazynu EDEN.

11. Do dnia 20.01.2020 członkowie Kapituły wskażą po jednym zwycięskim obiekcie w każdej kategorii, które otrzymają tytuł „Perfect SPA 2019”. Laureatami Konkursu zostaną obiekty, które uzyskają największą ilość głosów w każdej z kategorii. Decyzją Kapituły i Organizatorów w poszczególnych kategoriach mogą zostać przyznane wyróżnienia.

12. Nagrody zwycięskim obiektom zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Perfect SPA Awards 5 lutego 2020 roku. Laureaci otrzymają od organizatora bezpłatne, dwuosobowe zaproszenie na Galę, w która odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Bellotto - Pałac Prymasowski. Przyjazd i pobyt w Warszawie na własny koszt.

13. Laureaci Konkursu mają prawo do posługiwania się w swojej komunikacji marketingowej logiem „Perfect SPA 2019” oraz tytułem przyznanym w konkursie. W przypadku publikacji logo na stronie www musi ono być linkowane do strony głównej konkursu: http://www.spaeden.pl/perfect-spa-awards

14. Nagroda i przyznany tytuł mogą zostać Laureatowi odebrane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nadużyć, bądź nieuczciwości w całym przebiegu Konkursu, w celu pozyskania nagrody.  

§ III. PRZEBIEG GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

1. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału/głosować w KONKURSIE

2. Głosujący mogą oddawać głosy na obiekty znajdujące się na listach konkursowych w dwóch głównych kategoriach: Hotele SPA oraz Salony i day SPA. Jeśli na liście konkursowej nie ma obiektu, na który chcą oddać głos, mogą ten obiekt zgłosić do KONKURSU przy pomocy specjalnego formularza. Po weryfikacji prawidłowości zgłoszenia, obiekt zostanie Nominowany do udziału w Konkursie.

3. Głosowanie na wybrany obiekt wymaga wypełnienia krótkiego formularza, odebrania potwierdzającego e-maila i kliknięcia w potwierdzający link. Dopiero po wykonaniu tych czynności głos staje się ważny.

4. Z jednego adresu poczty internetowej może zostać wysłane maksymalnie jedno zgłoszenie / oddany jeden ważny głos na każdą z głównych kategorii: Hotele SPA w Polsce, Salony i daySPA w Polsce, Hotele SPA w Brandenburgii, Hotele SPA w Hiszpanii, Hotele SPA w Europie i Hotele SPA na świecie. Zasady zgłaszania obiektów zagranicznych do odbywającego się równolegle konkursu Perfect SPA International znajdują się w oddzielnym dokumencie.

5. Z jednego IP komputera mogą zostać oddane maksymalnie 3 głosy (z trzech różnych adresów e-mailowych) w każdej z głównych kategorii.

6. Głosy oddane niezgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną pominięte i nie będą miały wpływu na wyniki KONKURSU.

7. Głosujący w KONKURSIE, którzy w formularzu do głosowania wpiszą imię i nazwisko w oknie "Osoba głosująca" oraz uzasadnią swój wybór w oknie "Uzasadnienie wyboru", wezmą udział w Konkursie dla Głosujących (zasady Konkursu dla Głosujących). Spośród autorów najciekawszych wypowiedzi jury, wyłonione przez Redaktora Naczelnego Magazynu EDEN, raz w miesiącu wybierze Laureatów.

8. Nagrodami w Konkursie dla Głosujących są: vouchery do obiektów SPA, zestawy kosmetyków, książki o tematyce zdrowia i urody, prenumeraty Magazynu EDEN. Lista nagród może ulec zmianie. Szczegółowe zasady Konkursu dla Głosujących znajdują się w oddzielnym dokumencie. Laureaci otrzymają nagrody pocztą.

9. Osoby głosujące w KONKURSIE przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Głosujący mają prawo dostępu do tych danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez organizatora Konkursu. Jednocześnie głosujący zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez Semana Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa. Semana sp. z o.o. nie ma prawa odsprzedawania lub przekazywania danych osobom trzecim.

§ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady KONKURSU.

2. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu i harmonogramu Konkursu. O zmianach Organizator powiadomi Uczestników na stronie www Organizatora, publikując zmieniony Regulamin Konkursu i jego harmonogram.

3. Ewentualne reklamacje przyjmowane są do 12 lutego 2020 roku i zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Reklamacje nie zgłoszone w terminie nie będą rozpatrywane.

4. Biuro organizacyjne konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizator Konkursu:

_Eden_zyj_wellness_news.jpg
 

SPAeden pl portal

 

 

Tagi: najpiękniejsze spa, najlepsze spa, najlepsze hotele spa, najlepsze spa w Polsce, perfect SPA awards