facebook

O holistycznym systemie medycyny przeciwstarzeniowej w Stanach Zjednoczonych i współodpowiedzialności pacjenta za swoje zdrowie, rozmawiamy z dr Moniką A. Juszczyk z Pensylwanii.

Jak w USA podchodzi się do zagadnień anti-aging, opóźniania starzenia?
Medycyna anti-aging jest medycyną prewencyjną, mającą na celu wyśledzenie wczesnych zmian i opracowanie programu zapobiegania i leczenia. Wielką wagę przykładamy do diagnostyki. Pierwsze badania obejmują dokładną analizę czynników ryzyka zapadania na poszczególne choroby, także na poziomie genetycznym. Zaawansowane testy pozwalają na wyśledzenie procesu zapalnego, zaburzeń autoimmunologicznych, stresu, w tym stresu oksydacyjnego prowadzącego do przedwczesnego starzenia się organizmu, zaburzeń snu, niedoborów witaminowych, zaburzeń gospodarki hormonalnej, jak też zaburzeń funkcjonowania organizmu jako całości tj. zaburzeń metabolizmu.

Czemu to służy?
Celem medycyny anti-aging jest przywrócenie równowagi w organizmie (homeostazy) i wyzwoleniu hormesis tj. pożądanej odpowiedzi adaptacyjnej organizmu na przewlekłe i łagodne czynniki stresogenne. To dynamiczny model medycyny, prowadzący do homeostazy poprzez zmianę. Życie to ciągła zmiana. Nasz organizm podlega nieustannym przemianom. Ludzie z dużą umiejętnością adaptacji mogą długie lata prowadzić zdrowe, w pełni satysfakcjonujące życie i opóźnić starzenie, uzyskać dobrostan i homeostazę.

Na czym polega holistyczna opieka nad pacjentem?
Holistyczna opieka ma na celu uświadomienie pacjentowi jego indywidualnych czynników ryzyka, zaburzeń równowagi w organizmie i zaoferowanie różnorodnych opcji leczenia. Razem z pacjentem pracujemy nad przywróceniem homeostazy i dobrostanu. Lekarz, jak też inni specjaliści, pełnią rolę konsultantów. To jest jakby „okrągły stół” w sprawie zdrowia pacjenta, gdzie on sam siedzi w środku, podejmuje decyzje, a lekarz i inni specjaliści je jedynie ukierunkowują. Pacjent jest odpowiedzialny za swoje zdrowie i podjęte decyzje. Lekarz to jakby menedżer zdrowia pacjenta, trener pomagający mu w podjęciu optymalnych decyzji i osiągnięciu najlepszych efektów. Podstawą sukcesu leczenia jest dobra diagnoza, ocena stanu zdrowia (raport) i bliska, długofalowa współpraca pacjenta z lekarzem.

Duże znaczenie w tym systemie mają farmaceuci przygotowujący kremy hormonalne i inni specjaliści.
Compounding pharmacists, czyli farmaceuci produkujący leki recepturowe, mają własną organizację. Otrzymują licencje, która pozwala im praktykować we współpracy z lekarzami, a czasem nawet ich zastępować. Na podstawie opisanych przez pacjenta symptomów, wyników badań diagnostycznych, testów, opracowujemy najlepsze dla danego pacjenta zalecenia, uwzględniające stan jego organizmu, poziom aktywności fizycznej, styl życia itp. To jest bardzo indywidualne podejście.
W procesie leczenia pacjent ma stały i pełny dostęp do swoich wyników, jak też kontakt z lekarzem albo farmaceutą (telefoniczny, mailowy, osobisty).Cały czas ściśle współpracujemy z innymi specjalistami, również z dziedzin alternatywnych, jak chiropaci, masażyści, specjaliści akupunktury, dietetycy, trenerzy osobiści (Tai chi, Qi Gong, mistrzowie Reiki), specjaliści terapii czaszkowo-krzyżowych, trenerzy medytacji...
Takie podejście pozwala pacjentowi funkcjonować w tzw. „zdrowotnym otoczeniu”, co zwiększa jego świadomość, wiedzę i z czasem prowadzi do niezależności w podejmowaniu wyborów i działań dotyczących zdrowia. To także odciąża lekarza, bo pacjent staje się świadomym i aktywnym uczestnikiem procesu dbania o swoje zdrowie i dobrostan.

Jak ocenia Pani efektywność i skuteczność takiego podejścia?
Ten model medycyny jest bardziej efektywny, daje lepsze rezultaty, ponieważ pacjent jest aktywnym uczestnikiem własnego procesu leczenia, czy też opóźniania starzenia organizmu. Sukces jest rezultatem intensywnej pracy zespołowej i wzięcia przez pacjenta odpowiedzialności za swoje zdrowie. Moje motto to: "Health starts with awareness and actions" – zdrowie zaczyna się od świadomości i działania.

dr Monika JuszczykDr Monika A. Juszczyk
– absolwentka AM we Wrocławiu. Od 1997 roku praktykuje w Stanach Zjednoczonych. Jest kardiologiem, specjalistą medycyny anti-aging, regeneracyjnej i funkcjonalnej (FAARFM). Od 2010 prowadzi Wellness for Life Organization.

Nasze magazyny i albumy

 Hiszpania ban 300x600 03n4

 

 

 

 

Perfect SPA Awards 2018

baner Perfect SPA Awards 2018

banery Perfect SPA Hiszpania 

banery Perfect SPA Czechy

Profitroom 300x300

NOVA GROUP BANNER 300 2018

polecane hotele spa poziome wszystkie SPA EDEN

polecane hotele GORACH

polecane hotele CENTRUM

polecane hotele JEZIORA

polecane hotele MORZE

polecane KLINIKI DAY SPA

 

Zapisz się do newslettera

Pobierz E-Book

 okl e book SPA Rodzinne

okladka e book UZDROWISKAe-book Restauracje okladka Semana SPAeden pl

 

01

Cytat tygodnia

SPAeden pl