fbpx

BANER Perfect SPA Awards 2021 Glosuj Hotel SPA

REGULAMIN KONKURSU PERFECT SPA PROFESSIONAL

Regulamin konkursu PERFECT SPA PROFESSIONAL 2020. Przed zgłoszeniem do konkursu swoich usług i produktów, zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami Konkursu. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Perfect SPA Professional jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w tym Regulaminie.

Perfect SPA Professional 2020

REGULAMIN

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Perfect SPA Professional 2020 (zwanym dalej Konkursem) jest Wydawnictwo SEMANA Spółka z o.o., z siedzibą w (02-701) Warszawie, ul. Żywnego 16 lok. 78, wydawca Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl oraz właściciel konkursu Perfect SPA Awards.

2. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych produktów wykorzystywanych w obiektach SPA & Wellness (obiekty uzdrowiskowe, hotele SPA, daySPA, salony kosmetyczne, kliniki medycyny estetycznej, siłownie i obiekty Wellness) w Polsce.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty krajowe i zagraniczne, w chwili zgłoszenia dostępne na rynku co najmniej od trzech miesięcy.

4. Produkty do Konkursu mogą zgłaszać firmy produkcyjne i dystrybucyjne oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.

5. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie, przez cały czas trwania KONKURSU, w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.SPAeden.pl

§ 2.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu do 10 stycznia 2020 roku, w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestnika Konkursu.

3. W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia Zgłaszający zobowiązany jest uiścić opłatę za pakiet marketingowy w wysokości 1500 zł + VAT. Uiszczenie opłaty jest warunkiem otrzymania nagrody podczas Gali konkursowej, a także udziału w promocji i korzystania z logo i tytułu Perfect SPA Professional.

4. Zgłaszanie produktów do Konkursu odbywa się poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz dostępny jest na stronie www.SPAeden.pl w zakładce Perfect SPA Professional oraz pod linkiem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

5. Jedna Firma może zgłosić maksymalnie 3 produkty, po jednym w danej kategorii.

6. Zgłoszenie produktu do Konkursu powinno zawierać:
a. Nazwę, logo oraz krótki opis (do 500 znaków ze spacjami) firmy zgłaszającej produkt;
b. Dane osoby zgłaszającej produkt (imię, nazwisko, dane teleadresowe);
c. Oficjalną nazwę produktu;
d. Kategorię konkursową, w której produkt jest zgłaszany;
e. Link do strony internetowej, gdzie znajduje się pełny opis produktu;
f. Krótki opis produktu (do 500 znaków ze spacjami);
g. Opis produktu (do 2500 znaków ze spacjami);
h. Jedno lub kilka zdjęć produktu, podpisanych jego nazwą.

7. Organizator Konkursu może w razie potrzeby wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych w formularzu zgłoszenia.

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych materiałów w publikacjach w czasopismach i portalach internetowych.

9. Kategorie konkursowe.

  • kosmetyki na twarz
  • kosmetyki na ciało
  • zabiegi na twarz
  • zabiegi na ciało
  • urządzenia kosmetyczne na twarz
  • urządzenia kosmetyczne na ciało
  • urządzenia do fizjoterapii
  • akcesoria i urządzenia fitness
  • sauny i baseny
  • meble i wyposażenie

10. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy kategorii konkursowych, m.in. w zależności od charakteru i liczby otrzymanych zgłoszeń.

§ 3.

JURY KONKURSOWE I ZASADY OCENY

1. Organizator powoła Jury Konkursowe, w skład którego wejdą eksperci rynku kosmetycznego i SPA & Wellness – praktycy z wieloletnim stażem oraz uznani konsultanci SPA i przedstawiciele Wydawnictwa Semana.

2. Jury dokona oceny zgłoszonych produktów według następujących kryteriów:
a. – walory użytkowe / efekty stosowania produktu,
b. – zaawansowanie technologiczne / innowacyjność produktu,
c. – ekonomiczność stosowania / relacja ceny do jakości,
d. – bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami,
e. – opinie użytkowników,
d. – wpływ na jakość i rozwój usług SPA&Wellness.

3. Członkowie Jury Konkursowego zobowiązani są do zachowania tajemnicy handlowej uczestnika Konkursu.

§ 4.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Produkty zgłoszone w terminie (do 10.01.2019) zostaną przedstawione pod obrady Jury i poddane głosowaniu, które zakończy się do dnia 21.01.2020. 
2. Każdy z członków Jury może oddać jeden głos na wybrany produkt w każdej kategorii.
3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez dwa lub więcej produktów w danej kategorii, jury ma prawo przyznać nagrody „Ex aequo".
4. Jury może także przyznać wyróżnienie w danej kategorii.
5. W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia Organizator powiadomi o tym fakcie Zgłaszającego do dnia 22.01.2020.
6. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 5.02.2020, o godzinie 19.30, w Hotelu Bellotto (Pałac Prymasowski) w Warszawie.

§ 5.

PROMOCJA KONKURSU I NAGRODY

1. Konkurs będzie promowany na łamach Magazynu EDEN, na portalu www.SPAeden.pl, w mediach społecznościowych i newsletterach.

2. Relacja z Konkursu i opisy zwycięskich produktów będą opublikowane w magazynie EDEN oraz na portalu www.SPAeden.pl. Organizator opracuje także, opublikuje i roześle do bazy subskrybentów newslettera e-book prezentujący zwycięskie produkty.

3. Laureaci Konkursu podczas uroczystej Gali otrzymują certyfikat i statuetkę „Perfect SPA Professional".

4. Laureaci otrzymują od organizatora dwuosobowe zaproszenie na uroczystą Galę wręczenia nagród w dniu 5.02.2020, w Warszawie (przyjazd i pobyt w Warszawie na własny koszt).

5. Laureaci będą mieli prawo wykorzystywania logo „Perfect SPA Professional 2020" w swoich materiałach marketingowych oraz posługiwania się tym tytułem przez 12 miesięcy od przyznania nagrody.

6. Laureaci będą mieli prawo oznakować nagrodzony produkt znakiem „Perfect SPA Professional 2020", jak również używać znaku do własnych celów promocyjnych i reklamowych.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady KONKURSU.

2. Zgłaszający produkt wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgłaszający oświadcza też, że został poinformowany, że przysługuje mu prawo wglądu do jego danych, jak również możliwość ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3. Zgłoszenia produktu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu i harmonogramu Konkursu. O zmianach Organizator powiadomi Uczestników na stronie www Organizatora, publikując zmieniony Regulamin Konkursu i jego harmonogram.

5. Ewentualne reklamacje przyjmowane będą do 12 lutego 2020 roku i zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Reklamacje nie zgłoszone w terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora:
Semana Sp. z o.o., ul. Żywnego 16 lok. 78, 02-701 Warszawa.

6. Biuro organizacyjne konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizator Konkursu:

_Eden_zyj_wellness_news.jpg
 

SPAeden pl portal

 

 

Najlepsze zabiegi, kosmetyki, meble i urządzenia dla salonów day SPA, gabinetów kosmetycznych, hoteli SPA & wellness oraz medical SPA nagrodzone w prestiżowym konkursie Perfect SPA Professional 2020.
Nowy Konkurs dla Profesjonalistów – Perfect SPA Professional 2020. Konkurs Perfect SPA Awards rozszerza formułę. Zgłoś swój produkt/usługę i walcz o nagrody w najbardziej prestiżowym konkursie branży SPA i Wellness!
Poznaj szczegółowe zasady 12. edycji Konkursu Perfect SPA Awards. Wybierz ulubiony hotel SPA w Polsce i ulubiony salon SPA w swoim mieście.
Wystartowała 12. edycja najważniejszego konkursu SPA & Wellness w Polsce. Jak co roku w konkursie PERFECT SPA AWARDS wyłonimy najlepsze hotele i day SPA w Polsce, Europie i na świecie. Trudne czasy wymagają nadzwyczajnych środków, dlatego też kolejna edycja konkursu będzie szczególna i wyjątkowo ważna.
reklama

Społeczność

reklama
reklama

Perfect SPA Awards

Partnerzy Konkursu

logo

Redakcja
tel.: +48 886 606 054
redakcja@SPAeden.pl

Redaktor Naczelna:
Katarzyna Sołtyk
k.soltyk@semana.pl

Społeczność

© 2021 Spaeden All Rights Reserved.Design & Development by Conor