Facebook open

Z badań CBOS wynika, że dwie piąte badanych (41%) twierdzi, że zdarzają się sytuacje, kiedy dopada ich uczucie osamotnienia, przy czym jedynie nielicznym (4%) samotność doskwiera zawsze lub bardzo często.

Samotnosc SPAeden plNiemal jednej piątej respondentów (18%) sytuacje takie zdarzają się czasami, a porównywalna liczebnie grupa (19%) doświadcza ich bardzo rzadko. Ponad połowa badanych (58%)deklaruje, że uczucie osamotnienia jest im zupełnie obce.

Co ciekawe, wbrew powszechnej opinii o spłycaniu się relacji międzyludzkich i rosnącym poczuciu osamotnienia, stan ten doświadczany jest obecnie zdecydowanie rzadziej niż ponad 10 lat temu. Od 2005 roku aż o 24 punkty procentowe (z 34% do 58%) wzrósł odsetek osób, które twierdzą, że nigdy im się nie zdarzyło odczuwać osamotnienia.